Volume 1 (2013): Nº2

Cover-1-CIS-2013-v-1-n2

Table of Contents

1.2.0 Cover & Editorial Board Abstract 
(686.0 KiB, 136 downloads)
Editorial Board
1.2.1. Index
(349.0 KiB, 255 downloads)
Editorial Office
1.2.2.Synthesis, crystal structure and in vitro anti-tumor activity of dibutyltin complex of 2,4-dichloro-5-fluorobenzoic acid
(202.4 KiB, 326 downloads)
Ming Li, Liqin Wang, Zhenlei Zhang, Yue Xin, Laijin Tian*
1.2.3. Synthesis and Structural Characterization of [Co0.5(bimb)1.5] n·nClO4 (bimb =1,4-bis(imidazol-1-yl)-butane)
(242.9 KiB, 250 downloads)
Xiu-Mei Li*, Jian-Ye Ji, Zhi-Tao Wang, Yan-Ling Niu
1.2.4. Synthesis, crystal structure and thermal stability property of Ni(aze)(4,4′ –bipy)(H2O) based on longer-spanning azelaic acid and 4,4′ -bipyridine ligands
(654.1 KiB, 221 downloads)
Ge Song, Feng Ying Bai*, Yan Xie, Yong Heng Xing.
1.2.5. Synthesis, crystal structure and catalytic activity of 2-methoxycarbonylethyldichlorotin hydroxide
(425.5 KiB, 237 downloads)
Wenchao Ding, Han Lu, Wugai An, Xu Yingying, Laijin Tian*