Volume 2 (2014): Nº2

Cover-1-CIS-2014-v-2-n2-400px

Table of Contents

2.2.0. Cover & Index
(965.3 KiB, 159 downloads)
Editorial Board
2.2.1. Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of [ReV(O)2(pyz)4][ReII(NO)Br4(pyz)] (pyz = pyrazine)
(637.8 KiB, 375 downloads)
Mario Pacheco, Alicia Cuevas, Javier González-Platas, Carlos Kremer*

 

2.2.2. Synthesis, crystal structure and biological activity of triphenyltin 4-acetylphenolate
(248.8 KiB, 270 downloads)
Zhikun Liua, Yunsai Donga, Xiaoliang Zhengb, You Yua, Laijin Tiana,*

Volume 2 (2014): Nº1

Cover-CIS-2014-v-2-n1-700px

Table of Contents

2.1.0. Cover & Index Full Text: PDF
Editorial Office
2.1.1. Design, synthesis, structural, and spectra characterize of Metal (II) Formate complexes [M(O2CH)2]•n(Solvent) (M =Mn, Cu)
(583.0 KiB, 311 downloads)
Si Yue Wei, Feng Ying Bai, Ge Song, Ya Nan Hou, Xue Ting Xu, Xiao Xi Zhang, Huan Zhi Zhang, Yong Heng Xing
2.1.2. A Novel Lead(II) MOF Constructed Through 2-Fold Non-linear FDA as Linker
(1.7 MiB, 334 downloads)
Ya-feng Li*, Yan Liu, Wen-yuan Gao, Jing-jing Lu